top of page

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021


I budgetpropositionen för 2021 aviserades om att införa skattereduktion med 3,9 procent av anskaffningsvärdet för investeringar i inventarier anskaffade under 2021.

Regeringen anser att åtgärder behövs för att ge incitament till företagen att investera. Detta är för att öka investeringstakten hos företagen efter pandemin.


Bestämmelserna börjar gälla året efter det år investeringen görs alltså 1 januari 2022


Vissa förutsättningar behöver vara uppfyllda för att anskaffade inventarier ska omfattas av skattereduktionen. Det ställs bland annat krav på viss innehavstid för att förhindra missbruk av skattereduktionen. Förutsättningen för att kunna utnyttja skattereduktionen är att inventarier innehas vid utgången av det beskattningsårs som skattereduktionen begärs.

19 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page