top of page

SEKRETESSPOLICY

Det är ytterst viktigt för oss att skydda privat information om besökare och användare av vår sida.

Datainsamling, användande och delande

 

Vi är den enda ägaren av den information som samlas in på denna sida. Vi samlar endast in data som frivilligt getts av våra besökare, och vi säljer aldrig vidare denna information till tredje part utan informerat samtycke. Om du inte indikerar annat, så kan vi kontakta dig för att berätta om uppdateringar gällande Keepio AB, eller om förändringar i denna sekretesspolicy.

 

Datakontroll

Du får kontakta oss när som helst för att fråga om den information vi har om dig, för att ändra detaljer som behöver rättas eller uppdateras, eller för att meddela oss om problem eller funderingar du har rörande vårt användande av din data.

 

Informationssäkerhet

Vi vidtar omfattande åtgärder för att se till att din information hålls säker. Känslig information krypteras alltid, lagras på våra säkra servrar, och överförs endast med hjälp av de säkraste metoderna.

bottom of page