top of page

SKATTEPLANERING

Räkna med oss

En viktig frågeställning för dig som driver ett litet aktiebolag är hur du kan optimera effekten av uttag av vinstmedel för privat bruk. 


Skatteplanering behöver dock inte vara något vare sig lagstridigt eller omoraliskt. I många fall har faktiskt lagstiftaren förutsatt att företag och privatpersoner skall skatteplanera. 

Skatteplanering i aktiebolag handlar delvis om att känna till de regler som finns och delvis om att undvika vissa skattereglers effekter genom att välja ett annat alternativ som sänker beskattningen.

Keepio har erfarenhet från att hantera redovisningsfrågor inom denna bransch. Oavsett vilken typ av verksamhet våra klienter ägnar sig åt kan vi smidigt träda in och ta ansvar för deras skatte- och redovisningsskyldigheter. Det kan vara förvirrande och svårt att försöka hantera dessa frågor på egen hand. Ta inga ekonomiska risker, ring oss idag för tillförlitlig ekonomisk rådgivning.

Making Notes
bottom of page